Opleidingspraktijk voor aankomend huisartsen en doktersassistentes


Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Dichteren is een opleidingspraktijk voor aankomend doktersassistentes en huisartsen. 

De huisarts in opleiding, is een afgestudeerd arts, die de 3-jarige specialisatie tot huisarts volgt aan het Radboud UMC. Hij/zij mag zelfstandig spreekuur doen en medicatie voorschrijven. De huisarts in opleiding overlegt zo nodig met de huisarts over uw klachten. Dit kan tijdens het spreekuur of achteraf gebeuren.

Dit betekent dat u aan de telefoon of op het assistentespreekuur te maken kunt krijgen met een stagiaire doktersassistente of dat u een consult aangeboden krijgt bij de huisarts in opleiding.
De stagiaire werkt altijd samen met een van de doktersassistenten en zal met een van hen overleg plegen. 

Zowel stagiaires als de huisartsen in opleiding hebben, net als de huisarts en doktersassistente, een geheimhoudingsplicht.

Mocht u liever niet geholpen worden door de stagiaire of de coassistent(e), dan kunt u dit ten alle tijde kenbaar maken. Wij houden hier dan rekening mee.